למה להטמיע ESG באסטרטגיה הארגונית? מומנטום של שינוי בניהול הארגוני.

למה להטמיע ESG באסטרטגיה הארגונית? מומנטום של שינוי בניהול הארגוני.

{תרגום של מאמר של מקינזי שיצא במאי 2023 ופורסם בניוזלטר ב5.9.23 הקישור המלא מופיע מטה.}

זה הופך יותר ויותר חיוני לחברות להבין ולטפל בהשפעות שיכולות להיות להשפעות חיצוניות על הרישיון החברתי שלהן לפעול.

הסקר העולמי האחרון של מקינזי בנושאי סביבה, חברה וממשל (ESG) שאל יותר מ-1,100 נשאלים ביותר מ-90 מדינות כיצד הארגונים שלהם עומדים באתגר הזה.

יותר מתשעה מכל עשרה נשאלים אומרים שנושאי ESG נמצאים על סדר היום של הארגון שלהם. בעוד שלאחרונה נושאים סביבתיים הם אלו שעולים לכותרות, רק שליש מהמשיבים מדרגים נושאים סביבתיים כעדיפות ה-ESG הגדולה ביותר של הארגון שלהם.

 

המשיבים בסקר מדווחים שהארגונים שלהם לא רק משלמים "מס שפתיים" ל-ESG: רבים אומרים שהארגונים שלהם מבצעים שינויים משמעותיים ב-ESG שיש להם יתרונות ניכרים.

יותר משני שלישים מהנשאלים אומרים שהארגונים שלהם השיגו השפעה רחבה ממאמצי ה-ESG שלהם בשלוש השנים האחרונות, ו-43 אחוזים מדווחים שהארגונים שלהם תפסו ערך פיננסי מהשקעות ה-ESG שלהם – מה שמרמז על ההשפעות המלאות של ESG הם רב-משתנים ועשויים לקחת זמן ללכוד אותם באופן מלא. לדוגמה, שליש מהמשיבים אומרים שלעבודה של הארגונים שלהם עם נושאי ESG יש השפעה חיובית חזקה על המחויבות שלהם לארגון, ובתמורה, על שימור העובדים הכולל, בהתאם לתפיסה ש-ESG יכולה לעמוד בבסיס ערך וערכים כאחד.

 

מה שהמשיבים אומרים שחברות גדולות יותר עושות אחרת

משיבים בסקר המדווחים שהארגונים שלהם יצרו גם ערך פיננסי וגם הגדילו השפעה רחבה יותר מ-ESG – שני התנאים למה שאנו מכנים "מומנטום ESG"4- ואלה הצביעו על שבע תכונות ארגוניות.

 

  1. הארגונים שלהם ניגשים ל-ESG מנקודת מבט של צמיחה. סדרי העדיפויות של הארגון, מדווחים המשיבים, חורגים רק מעמידה בסטנדרטים של התעשייה או בדרישות הרגולטוריות ומכוונות לפתיחת הזדמנויות חדשות.
  2. הם מדווחים שהארגונים שלהם שואפים להתחבר לבעלי עניין חיצוניים ולהיות אחראים כלפיהם.
  3. הם מזהים עדיפויות ספציפיות של בעלי עניין שעבורם הארגונים שלהם ממוקמים באופן ייחודי להצטיין; המשיבים אומרים, בנוסף, שהארגונים שלהם שואפים להפוך את סדרי העדיפויות הללו לחלק מרכזי מהאסטרטגיה העסקית שלהם.
  4. המשיבים אומרים שהארגונים שלהם מחזקים מנהל ספציפי ב-C-suite לעבוד עם המנכ"ל בהגדרה והשגת שאיפות ESG.
  5. הארגונים שלהם בונים צוות ESG מרכזי – מה שלא זהה לבניית צוות גדול. המשיבים אומרים גם שהארגונים שלהם מפגישים כישרונות מכל הארגון כדי לעזור לעמוד ביעדי ESG.
  6. הארגונים שלהם עושים מאמצים שקולים להטמיע מטרה במספר היבטים של העסק שלהם.
  7. הארגונים שלהם קושרים את מדדי ה-ESG לתגמול, תוך שימוש ב-KPI כדי לאמוד את ההתקדמות ביעדי ESG.

בסך הכל, משיבים בסקר המזהים את הארגונים שלהם כמובילים ב-ESG רואים במאמצים שלהם אמצעי להגנה ויצירת ערך כאחד.

בסקר, 93 אחוז מהמשיבים אומרים שלפחות ממד ESG אחד – נושא סביבתי, חברתי או ממשל – נמצא על סדר היום של הארגון שלהם. בעוד שתשובות הסקר מצביעות על כך שנראה כי ארגונים מכירים באופן כללי בחשיבות של ESG באופן כללי, גישות ותחומי מיקוד משתנים לפי מגזר, תעשיה ואזור, בהתאם להבדלים במהותיות.

https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/esg-momentum-seven-reported-traits-that-set-organizations-apart?cid=other-eml-mtg-mip-mck&hlkid=23a7a2aab7d542d79cfda5d32f4e09e9&hctky=12237195&hdpid=57f37796-3c44-4a7a-9503-7bb2018ca6e5