מאמרים ומחקרים

חוברת הדרכה של ארגון ה- GRI העולמי על אחריות חברתית תאגידית וקיימות בקרב חברות קטנות ובינוניות

ארגון הGRI  העולמי הינו ראשי התיבות של יוזמת הדיווח הבין לאומית. תחת הארגון הזה קיימים סנטדרטיזציות לדיווח עולמי של כלל המגזרים והעשייה והאימפקט שיש להם

Read More »