מי הם בעלי העניין של העסק או החברה שלנו?

לכל עסק או חברה או יישות באשר היא – יש בעלי עניין שונים ומגוונים.

בעבר – היו מתייחסים למחזיקי המניות (shareholders)

כבעלי עניין מרכזיים.

היום, בעלי העניין Stackholders

הם למעשה כל גוף, יישות, אדם , ארגון, רשות או איגוד שיש להם עניין בעסק שלך.

לפעמים העניין הוא חד צדדי – רק לך יש עניין בהם, או רק הם בך, או לחילופין, מדובר בעניין הדדי.

בעלי עניין מרכזיים הינם: עובדים, לקוחות, ספקים.

נוסף על אלה, ניתן לזהות בעלי עניין כ:איגודים מקצועיים, מוסדות פרטיים או ציבוריים, רשות מקומית בה פועלת החברה,קהילות מקומיות, אוכלוסיות מיוחדות, מתחרים, קולגות, שיתופי פעולה, וכו'

כאשר אנו ממפים את מניפת בעלי העניין הרלוונטים לעסק שלנו – אנחנו מגלים תמונה שלמה של השפעה עסקית.

היכן אני משפיע/ה והיכן אני מושפע/ת – ואיך ניתן לייעל את ההשפעה, להפוך אותה לחיוביתף שקופה, הוגנת ואחראית, כיצד אוכל להגיע איתה לערך משותף כדי לצמוח עסקית/ארגונית, כיצד עליי להתייעל או אילו עוד משאבים עליי לקחת בחשבון ולגייס לטובתם וכו'.

למעשה, זה בין השלבים הראשונים שעושים כאשר באים לנתח את האימפקט החברתי שיש לנו – להבין מי הם בעלי העניין שלנו.

בהצלחה!