מה לאימפקט ולסקטור העסקים והחברות הקטנות ובינוניות?

מה לאימפקט ולסקטור העסקים והחברות הקטנות ובהינוניות?

או: למה כל כך חשוב לדבר את שפת האימפקט במרחב של SMEs ?

בעולם כבר הבינו את זה, ארגון הGRI כבר הוציא מדריך לסקטור הזה וכיצד ניתן לדווח, קוד קיימות הגרמני כבר ביצע אדפטציות עבור הסקטור,חוקרים בודקים את ההשפעה של התחום על הריווחיות העסקית והאימפקט שהם מייצרים שנים רבות, אבל מה קורה בישראל?

האם יצירת אימפקט רלוונטית גם לחברות ללא השפעה רחבה בינלאומית?

אני חושבת שאתחיל בלתת תמונת מצב קטנה על הסקטור של עסקים וחברות קטנות ובינוניות בישראל-

בדוח השנתי לשנת 2018 שפורסם מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה נכתב כי : בתחילת שנת 2018 היו בישראל כ־560 אלף עסקים, 99.5% מתוכם עסקים קטנים ובינוניים שמעסיקים פחות מ־100 עובדים. התפלגות מספר העסקים בישראל, לפי קבוצות גודל, דומה להתפלגות הממוצעת של העסקים במדינות ה־OECD. העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מחזיקים כ54% מהתל"ג (50% חברות עד 100 עובדים,4% עצמאיים ללא עובדים) ו46% לחברות הבינוניות-גדולות. עוד נכתב כי, אותם עסקים אחראים לרוב הגידול במשרות בשנים האחרונות ולפריון גבוה בעסקים של יותר מ־100 עובדים.

מהדוח למעשה עולה, כי רוב התרומה לכלכלה ולתל"ג המקומי במגזר הפרטי שייכים למגזר הזה.

ולכן – בהלימה ישירה , ההשפעה שיש לסקטור הזה על  החברה והסביבה בה אנו פועלים הוא עצום.

אם נמשיך לסקור את מאפייני הסקטור הזה, ניתן לגלות כמה מאפיינים דומים מאוד ביניהם:
1.מבנה ארגוני – לרוב הבעלים עם גם המנהלים הישירים ולכן הערכים, הסגנון והתרבות מושפעים רבות ממנו. כמו כן, יש יותר מבנה "שטוח" ופחות היררכי.
2.סביבה עסקית – סביבה עסקית תחרותית, משאבים שלרוב קטנים יותר משל תאגידים גדולים, פחות בירוקרטיה המאפשרת גמישות ודינמיות בין תהליכים.
3. המניע להקמה – לרוב החברות הללו קמו סביב זיהוי אתגר או פער שחסר במערכות הגדולות – והן פועלות ל"סדר" או לתקן אותם.
4. עסקים עם "ערכים" – מחקרים רבים מוכיחים זאת, וגם עשרות החברות איתן ישבתי מעידות על כך – שלראות את החברה והסביבה כערך אנושי הא חלק מהDNA של אותם מנהלי ומקימי חברות. לצד זאת, אין הבנה ו/או מודעות של הערך העסקי הטמון בכך. ורובם לא עובדים באופן סדור ולכן הערך הגלום ביצירת אימפקט חברתי וסביבתי בתוך לבית העיסוק – מתפספס.

למעשה, מקריאה של ארבעת מאפייני הסקטור אני מבינה נתון משמעותי ביותר לכל תחום האימפקט: חברות קטנות ובינוניות -א) מהוות פלטפורמת בסיס ליצירת אימפקט עם ליבת  העיסוק שלהן ; ב) המהות שלהן היא יצירת אימפקט.

אסביר:

  1. חברות ועסקים קטנים ובינוניים מהווים פלטפורמת בסיס ליצירת אימפקט עם ליבת העיסוק שלהן: כיוון שאותן חברות מנוהלות בצורה דינמית, עם קשב לסביבה, עם דיאלוג עובדים ובעלי עניין כחלק מהניהול השוטף שלהן,(לפעמים אף כתלות בו), אבל בעיקר כיוון שהמהות של doing well by doing good הוא חלק מעולם הערכים שלהן – יצירת מנגנון עסקי שייתן ממד או נדבך נוסף לאמונה שלהם בדרך הזו (גם אם כרגע זה על בסיס פילנתרופיה או להחזיר חזרה לקהילה) – יביא ליצירת אימפקט אמיתי עם עומק. הרצון שלהם "לעשות מעשים טובים" ולראות את הסביבה – כבר קיים. החוסר הוא בעומק ובעוצמות שניתן להגיע אליו סביב יצירת פעילות עסקית בעלת אימפקט. כיצד ליבת העיסוק שלהם יכולה לייצר חדשנות חברתית, אימפקט חברתי מבלי שתפגע הריווחיות או הערך – ואף נהפוך הוא!
  2. המהות שלהם הוא יצירת אימפקט: חברות רבות קמות כמענה לצורך שקם מהשטח. ומשכך – הרצון והמהות שלהם – הוא ליצור את השינוי ואת ההשפעה הרלוונטית באותו תחום ועיסוק שלהם. בכל ענף. אם זה בתחום טכנולוגי, אם זה בתחום המזון או השירות או הבניין. כל חברה שקמה – הביאה עימה חידוש, בידול, חדשנות – כדי לייצר ערך אחר לאותו לקוח או צרכן, כדי לייצר השפעה יותר חיובית ויותר אפקטיבית על התחום. התשוקה להשפעה קיימת. לצד הכסף. כי אם היה רק הכסף – לא בהכרח הייתה קמה החברה כגוף חדש. אלא כחלק מ-…. וכאשר מהות ההקמה שלהן היא השפעה טובה יותר ויעילה יותר על החברה והסביבה בה הם פועלים (לעומת המתחרים) – הרי ששפת האימפקט ישנה! יש צורך לחבר ל-מהו האימפקט הנוסף שהחברה יכולה להגיע אליו – במונחים חברתיים-סביבתיים, לצד חיבור לערך העסקי שיווצר מכך.

לתפיסתי, הדבר שחסר לאותן חברות, ויחבר את העשייה העסקית עם האימפקט החברתי והסביבתי – הוא המודעות. הידע והנגישות של : מהו אימפקט. כיצד ניתן לשלב אותו בעשייה העסקית ואף לייצר ערכים ורווחים עסקיים בתוך ליבת  העיסוק של אותה חברה. ולא פחות חשוב – איך הם מודדים את זה – כדי לדעת ,ולראות שזה אמיתי, ויותר חשוב – איך ליעל,לשפר ולהפוך את זה למנוע צמיחה – עסקי-וחברתי.

לסיכום, חברות ועסקים קטנים ובינוניים הם מרכיב חשוב מאוד ביצירת האימפקט החברתי אותו אנחנו מחפשים לייצר. הם בעלי השפעה משמעותית על הכלכלה שלנו, על עולם העבודה שלנו – ומתוך כל – על החברה והסביבה בה אנו חיים.
הסביבה העסקית שלהם, האמונות שלהם, והמניעים להקמתם – מייצרים סביבה אופטימלית ליצירת אימפקט חברתי וחדשני בתוך "קרקע מוכנה". והם לא רק "חשובים" למערכה לעולם קיים יותר – הם הכרחיים. דיבור בשפת האימפקט סביב סקטור זה והקניית מודעות אמיתית לערך וליכולות הצמיחה של עבודת האימפקט – תהיה מקפצה משמעותית בחברה שלנו.

זו לא עוד אסטרטגיה "שחשוב שתהיה" אלא זו הדרך והגישה "שחובה לפעול בה".

בהצלחה!