אחריות חברתית למגזר החברתי

אחריות חברתית ככלי לפיתוח וגיוס משאבים במגזר החברתי