חוברת הדרכה של ארגון ה- GRI העולמי על אחריות חברתית תאגידית וקיימות בקרב חברות קטנות ובינוניות

ארגון הGRI

 העולמי הינו ראשי התיבות של יוזמת הדיווח הבין לאומית.

תחת הארגון הזה קיימים סנטדרטיזציות לדיווח עולמי של כלל המגזרים והעשייה והאימפקט שיש להם על החברה והסביבה בהיבטים פנים וחוץ ארגוניים.לאחרונה הוציא הארגון גם חוברת הדרכה עבור חברות קטנות ובינוניות שמבקשות ליישר קו עם סטנדרטים בין-לאומיים, וגם עבור כאלה שלא – אבל רוצות להבין את הערך העסקי,ארגוני וחברתי-סביבתי המון באימוץ מודלים מקיימים בליבת העיסוק של  הארגון. מוזמנים להכנס לקישור ולקרוא עוד

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Small%20Business%20Big%20Impact%20Booklet%20Online.pdf